در باره ما

شرکت اسکویزکو ارائه دهنده خدماتی همچون صدور گواهینامه بین المللی بازرسی، تایید، آزمایش است. ما به عنوان یک معیارجهانی با تجربه بیش از ۴ سال مشغول فعالیت در زمینه کنترل و بازرسی کیفیت خدمات فنی در اروپا هستیم

توضیحات تکمیلی

جدیدترین پروژه ها

همه پروژه ها
englnad